Sørum kirkelige fellesråd > Forside
  • Sørum Kirke
  • Blaker kirke
  • Frogner kirke
Gudstjenester

Velkommen til gudstjeneste hver søndag.

Les mer...

Les mer...

Plan for kirkemusikk

I løpet av inneværende år skal menighetsrådene vedta lokal plan for kirkemusikk.  Tidligere i år lagde musikkutvalget forslag til en slik plan.  Den kan du nå lese her.

Les mer...

Diakoni

Har du tanker eller spørsmål du ønsker å snakke med noen om? Ta gjerne kontakt med oss!

Les mer...

Andakt og bønn

Gå til siden Andakt og bønn.

Les mer...

Menighetsbladet

Kalender


Nyheter

Besøk våre nye nettsider

   Les mer...

Kunngjøring av valgresultat

Her er valgresultatet for Blaker, Frogner og Sørum sogn    Les mer...

Pilgrimsvandring på Frogner

   Les mer...

Vi trenger frivillig innsats for å beholde Menighetsbladet!

Menighetsbladet går med ganske stort økonomisk underskudd. For å kunne fortse...   Les mer...

Infomøte om Konfirmasjon 2020

Det vil bli avholdt ett informasjonsmøte om konfirmasjon 2020 i Blaker kirke 4....   Les mer...

Konfirmant 2020

Velkommen! Nå er det din tur til å bli konfirmant i Blaker, Frogner og Sørum ki...   Les mer...

Spørreundersøkelse om sorg

Til deg som er i sorg - Hva kan kirken gjøre for deg?    Les mer...

Frogner menighets misjonsprosjekt

Dette er misjonsprosjektet til Frogner menighet.    Les mer...

Til deg som sørger

Vil du vite mer om hva en sorggruppe er, eller melde deg på en gruppe? Eller v...   Les mer...

Diakoniutvalget for Blaker, Frogner og Sørum menigheter

   Les mer...

Priser og avgifter - Kirkegårdene

Fra 1. januar 2019 gjelder nye priser på festeavgift og andre tjenester knyttet...   Les mer...

Samtaletilbud

Her kan du lese mer om de ulike samtaletilbudene vi har, så som individuelle sa...   Les mer...