Sørum kirkelige fellesråd > Aktiviteter

Aktiviteter

Plan for trosopplæring Sørum menighet

   Les mer...

Plan for trosopplæring Frogner menighet

   Les mer...

Plan for trosopplæring Blaker menighet

   Les mer...

Barn

Aktiviteter for barn   Les mer...

Unge

Aktiviteter for unge    Les mer...

Voksne

Aktiviteter for voksne    Les mer...

Eldre

Aktiviteter for eldre   Les mer...