Sørum kirkelige fellesråd > Aktiviteter > Barn

Aktiviteter for barn

Søndagsskole

Bli med på søndagsskolen!   Les mer...

Speidere

Vil du være med i speideren?   Les mer...

Loved tweens, 10-13 år

Aktiviteter, lek, leksehjelp, andakt og mat.    Les mer...

Babysang høsten 2019

Velkommen til babysang på Frogner Misjonssenter  fredag 30. august kl 11.00! ...   Les mer...

Knøttesang høsten 2019

Knøttesang er et tilbud til foreldre/ foresatte med barn fra 1 år og oppover. ...   Les mer...

Sørumsand Barnegospel, 5-12 år

Sang og dans, annen hver torsdag på Sørumsand Misjonshus.    Les mer...

Sørum Soul Children, 10-16 år

Sang og dans, hver torsdag på Sørumsand Misjonshus.    Les mer...