Sørum kirkelige fellesråd > Aktiviteter > Barn

Aktiviteter for barn

Søndagsskole

Bli med på søndagsskolen!   Les mer...

Speidere

Vil du være med i speideren?   Les mer...

Loved tweens, 10-13 år

Aktiviteter, lek, leksehjelp, andakt og mat.    Les mer...

Sørumsand Barnegospel, 5-12 år

Sang og dans, annen hver torsdag på Sørumsand Misjonshus.    Les mer...

Sørum Soul Children, 10-16 år

Sang og dans, hver torsdag på Sørumsand Misjonshus.    Les mer...