Aktiviteter for unge

Sørum Soul Children, 10-16 år

Sang og dans, hver torsdag på Sørumsand Misjonshus.    Les mer...

Loved Input

I Sørum, Blaker og Frogner menigheter har vi tilbud til fjorårskonfirmanter om ...   Les mer...

Loved Play

Loved PLAY er stedet for deg som liker spill, konkurranser, annen ungdom, lek, k...   Les mer...