Sørum kirkelige fellesråd > Aktiviteter > Unge

Aktiviteter for unge

Sørum Soul Children, 10-16 år

Sang og dans, hver torsdag på Sørumsand Misjonshus.    Les mer...

Loved Input

I Sørum, Blaker og Frogner menigheter har vi tilbud til fjorårskonfirmanter om...   Les mer...

Loved Play

Loved PLAY er stedet for deg som liker spill, konkurranser, annen ungdom, lek, ...   Les mer...