Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Påskeglede - påsketrygghet

Påskeglede - påsketrygghet

Frykt ikke, jeg er den første og den siste og den levende. Jeg var død, men se, jeg lever i all evighet, og jeg har nøklene til døden og dødsriket. 
Johannes Åpenbaring 1, 17-18

Apostelen Johannes var en av de yngste disiplene til Jesus. Nå var han blitt gammel. Alle de andre disiplene var døde. De hadde mistet livet fordi de ikke ville fornekte troen på Jesus. Johannes selv var deportert til øya Patmos. Han ser tilbake på livet, og det som kommer sterkest fram, er den tida han fikk oppleve sammen med Jesus.

Plutselig er det som han får et nytt møte med Jesus. Han som lever i en verden der han ikke vet hva som kan skje med ham, han møter den levende Jesus. Som gammel mann får han en bekreftelse av troen og et nytt kall om ikke å gi opp. Derfor skriver han det som skulle bli den siste boka i Bibelen: Johannes Åpenbaring. Han har noe han vil dele også med oss, for også i dag er det mange som kjenner på frykt, lidelse og urettferdighet.

Det første han vil si er dette: Jesus lever. Det var Gud selv som møtte døden på korset. Det var Gud selv som led på grunn av en urettferdig verden. Det betyr: Den sterkeste er ikke den som ødelegger livet. Maktmenneskene, terroristene er redde for å miste makten. Han som har all makt, viser sin makt ved å skape liv og gi liv, ikke ved å ødelegge det.

For den andre vil han si: Del dette livet med hverandre. Vi blir ofte bekymret for framtida. Hvordan vil framtida bli for oss, for våre barn og barnebarn? Han som lever, han kan finne utveger også når vi synes vi stanger mot gjennomtrengelige murer. Han ser framtid, der vi ser håpløshet. Han som har seiret over døden, vil vise oss at kjærligheten overvinner hatet. Å tro på den oppstandne Jesus er ingen teori. Troen er å leve ut oppstandelseslivet i verden – blant våre medmennesker.

Apostelen Johannes fikk et nytt møte med den oppstandne Jesus. Det evige livet begynner alltid når vi møter den oppstandne Jesus Kristus. La påsken 2007 bli vårt møte med ham – et møte som gjør glad, et møte som gir trygghet.
 
John Olav Stokstad Larsen


Del denne artikkel på e-post