Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Han er oppstanden, halleluja!

Han er oppstanden, halleluja!

Dette er et gledesbudskap. Jesus har utført den største kjærlighetshandling. Han har satt sitt liv til for alle mennesker! Dette er den største gaven noe menneske kan få, den er din, det er bare å ta imot. All hans tjeneste ble utført i kjærlighet, og så sier han i Matt 22,37-39:

Du skal elske Herren din Gud av hele ditt hjerte og av hele din sjel og av all din forstand. Dette er det største og første bud. Men et annet er like stort: Du skal elske din neste som deg selv.

Dette er hans ønske til oss; at vi skal elske Han og at vi skal elske vår neste  som oss selv, dette er nok noe vi trenger overføring av Hans kjærlighet for å klare. Peters møte med Jesus i hans andre bål-opplevelse, etter Jesu oppstandelse, lærer oss at all tjeneste for ham skal være gjennomsyret av kjærlighet.

Joh 21,15-17: 
Da de hadde holdt måltid, sier Jesus til Simon Peter: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg mer enn disse? Peter sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine lam! 
Igjen sier han til ham, annen gang: Simon, Johannes’ sønn, elsker du meg? Han sier til ham: Ja, Herre, du vet at jeg har deg kjær. Han sier til ham: Vokt mine får!
Han sier tredje gang til ham: Simon, Johannes’ sønn, har du meg kjær? Peter ble bedrøvet over at han den tredje gangen sa til ham: Har du meg kjær? Og han sier til ham: Herre, du vet alt, du vet at jeg har deg kjær. Jesus sier til ham: Fø mine får!

Du er elsket. En blir glad når en merker at noen er glad i en. Vis din glede og kjærlighet til dine medmennesker. En av våre salmer uttrykker dette: 
Dine hender er fulle av blomster. Hvem var det du tenkte og gi dem til? Mine blomster var plukket til Jesus. Graven var tom. Han var ikke der.
Dine lepper er fulle av sanger. Hvorfor denne glede, hvor kom den fra? Fra den grav der hans legeme hvilte – han stod opp, og verden ble fylt med sang.

Dine øyne er fulle av glede. Si, hva har de sett for å få slik glans? De har sett Herren Jesus! Han lever! Han gir livet mening og lys hver dag.

Halleluja, halleluja, halleluja, halleluja.

Møt våren med glede, og gjør hva du kan for å glede andre!

Kåre Sveistrup


Del denne artikkel på e-post