Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Den Hellige Pust

Den Hellige Pust

Det er pinse. Denne festen i kirkeåret er vel ikke den som det er lettest å forstå. Julens budskap om barnet som ble født i en stall og lagt i ei krybbe, kan vi se for oss. Påskebudskapet om Jesus som døde på et kors, kan vi også se tydelig for oss. Ja, til og med Jesu oppstandelse kan vi se for oss selv om det vel ikke er så lett å forstå at det var mulig.

Men hvorfor feirer vi pinse? Hva mener vi når det står i Bibelen om at apostlene ble fylt av Den Hellige Ånd?

I stedet for å tale om Den Hellige Ånd, kan vi tale om Den Hellige Pust. Det er nødvendig å puste for å leve. I alvorlige situasjoner er det nødvendig med kunstig åndedrett. En annen må puste liv i oss.

Pinse handler om Gud som «puster» livet inn i oss. Mange er redde i dag. Vi ser og hører om krig og terror. Mange synes livet er vanskelig. Vi kan bli skuffet over andre, men kanskje enda mer over oss selv. I ei tid der vi lever stadig tettere inn på hverandre, kjenner mange seg ensomme. Pinsens budskap til oss er at Gud bryr seg. Vi er ikke alene. Vi er elsket og verdsatt så høyt at det var derfor Jesus ble født. Guds kjærlighet til oss er så stor at derfor gikk han inn i døden for å vise at livet er sterkere.

Det er godt når andres kjærlighet kan fylle oss. Det gjør livet lettere å leve. Det vi mennesker trenger mer enn noe annet, er å bli fylt av Guds livgivende  kjærlighet. Da har vi noe å møte våre medmennesker med. Det nye testamentet forteller at apostlene ble forandret etter pinse. De som hadde vært feige og redde, ble fylt med frimodighet.

Den som er fylt av Guds egen livspust, skal være et vitne om Jesus Kristus. Våre liv skal vise at kjærlighet er sterkere enn hatet. Tilgivelse og forsoning er sterkere enn bitterhet, at livet er sterkere enn døden.
 
Denne kjærligheten, dette livet har et navn: Jesus Kristus.
 
God pinse!
 
John Olav Stokstad Larsen


Del denne artikkel på e-post