Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Speiderbønnen

Speiderbønnen

Kjære far i høye himmel,
hør mitt hjertes stille bønn.
Hvor jeg er i verdens vrimmel,
la meg ferdes som din sønn.
La meg leve deg til ære,
hedre Norge, far og mor,
andre folk til nytte være,
lyde speiderlovens ord.

H. Møller Gasmann


Del denne artikkel på e-post