Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Du er elsket

Du er elsket

«Du vet väl om att Du är värdefull, att Du är älskad här och nu.» Slik begynner er enkel svensk lovsang. Videre i teksten synger vi at hver enkelt av oss er elsket for sin egen del, da «ingen annen er som Du».

Vi lever i en tid preget av forandring i samfunnet, og økt økonomisk usikkerhet i verden.

Vi er en del av verden, og kan påvirke både internasjonalt og nasjonalt. Vi forventes å være oppdatert på «det siste», tilgjengelige og on-line, som noen markedsfører som en luksus og noe å strekke seg etter. Samtidig vet vi at vi mennesker også trenger hvile og fred, tid for å gjøre ingenting, tid for hverandre og de nære og små tingene, tid for å møte Gud. Ikke bare krav.

Alle relasjoner trenger tid, ikke minst tiden vi bruker på dem vi har særskilt ansvar for: våre barn, ektefeller, øvrig familie, og venner. Informasjonssamfunnet påvirker oss. Ifølge ny forskning (Aftenposten juni 2009), er vi nåtidsmennesker i risikosonen for å forholde oss mer fragmentarisk til omverdenen og den informasjonen den gir oss. Vi blir lettere stresset, når vi trenger å være oppdatert og forholde oss til mange forskjellige saker samtidig. Dette har vist seg å ha en innvirkning på vår evne å fordype oss, og å skille mellom arbeid og fritid.

I Salme 8 er overskriften «Hva er så et menneske?» Vi leser om hvilken rikdom Gud har skapt oss til. Hvilke kilder vi har å øse av, når vi trenger kraft. Vi ser en viktig del av vår identitet i vers 6-7 «Du gjorde ham lite ringere enn Gud og kronet ham med ære og herlighet. Du gjorde ham til herre over dine henders verk, alt la du under hans føtter.»

Gud elsker oss med evig kjærlighet. Hans kjærlighet tar aldri slutt. Hos Ham får vi det vi trenger, da han sier at han kan og har lovet å gi oss det vi trenger. Vi trenger ikke å bære alle byrder selv. Evangeliene er fulle av menneskers bønnebehov og Guds bønnesvar.

Overskriften er at Du er elsket. Jesus har ikke gått ut på dato, Han er fortsatt on-line for dine og mine behov. Han blir ikke utbrent.

Marie Grimstad

 


Del denne artikkel på e-post