Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Om kirkene i Sørum

Om kirkene i Sørum

Menighetene i Frogner, Sørum og Blaker utgjør Sørum prestegjeld av Den norske kirke. 

Dette prestegjeldet hører med til Østre Romerike prosti i Borg bispedømme

Sørum Kirkelige Fellesråd
er et felles organ for de tre menighetene og kirkene i Sørum, og har kontor i Linjegården, Tverrvegen 1, Sørumsand.Telefon 63 86 79 50, faks 63 86 79 51. 

Leder av Fellesrådet er Endre Stakkerud, Norumvegen 23, 1923 Sørum. Telefon 90599920 epost: endre-st@online.no.  Del denne artikkel på e-post