Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Blomsterfondet ved Sørum kirke

Blomsterfondet ved Sørum kirke

Har du sett det flotte blomsterbedet rundt bauten og det vaiende flagget, når du går inn på kirke gården 17.mai?

Har du noen gang tenkt, hvem er ansvarlig for dette? Jo, det er Blomsterfondet.

Blomsterfondet er opprettet for å bidra til generell forskjønnelse av kirkegården. Midlene gjør det mulig å gjennomføre små, men viktige forbedringer raskt.

Blomsterfondet står for vedlikehold av bautaen, og beplantningen rundt, for de som falt under 2. verdenskrig.

Forbedringer som er gjennomført: parkeringsplassen ved kirken har blitt gruset opp og er satt i stand.
Flyttbar flaggstang er satt opp ved bautaen, ny informasjons tavle og ekstra beplantning, som må vedlikeholdes hver sommer.

Blomsterfondet er avhengig av gaver og bidrag. 
Dette kan gis i forbindelse med begravelser, eller gaver, fra de som måtte ønske å bidra til en penere kirkegård.

Dette er et ikke kirkelig initiativ. Det er mange som gjerne besøker kirkegården, selv om det ikke alltid oppleves som like naturlig å gå i kirken.
Det er fint med roen og ettertanken, og da er det ekstra viktig at det er pent der.  
Dersom det er spørsmål om blomsterfondet, eller man vil gi en gave er det bare å ta kontakt med Tormod Egner på telefon 900 96 291 eller e-post: tormod.egner@sundtair.com
 
Kontonumrene til blomsterfondene er:
Sørum            1602.55.36375
Frogner          1602.55.36472


Del denne artikkel på e-post