Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Gravstell

Gravstell

Gravstell Blaker, Frogner og Sørum kirkegårder 

  

 * PLANTEKASSER - for at vi skal klare å hjelpe de som trenger planting og vanning, har vi innført at alle gravsteder hvor det er ønskelig med tjenester fra oss må ha plantekasse. Sørum kirkelig fellesråd har kjøpt inn kasser, disse koster kr 800,- + mva. Vi setter ned plantekassene, det koster kr 500,- + mva.
 
* FULLT STELL– planting(sommer og høst), vanning, luking og gjødsling kr. 1250,- pr år 
 
* VANNING - vanning, luking og gjødsling kr. 540,- pr år. Vi anbefaler at dere som har denne tjenesten, skifter jord på kassen før hver sesong. NB! I bunnen av kassene er det veker som fører vannet opp til jorden, disse må IKKE fjernes. Den som betaler for gravstell er selv ansvarlig for at vekene er på plass. 
 
Inngått stellavtale gjelder til det er gitt beskjed til kontoret om at det ikke lenger er ønskelig med gravstell.
Faktura for gravstell sendes ut i februar/mars hvert år.
 
GRAVSTELL MÅ BESTILLES SÅ TIDLIG SOM MULIG I VÅRSESONGEN OG SENEST 1. MARS. 
Bestill gjerne gravstell så snart behovet melder seg. Vårsesongen er travel og vi må på bakgrun av dette si oss til nødt til å sette denne fristen.
 
Fulstendig prisliste: Avgifter og salg av tjenester 
 
 
Har du spørsmål vedrørende gravstell eller ønsker du å bestille gravstell, kontakt Kirkekontoret v/Marian Dramstad på tlf: 63 86 79 50 
 


 


Del denne artikkel på e-post