Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Velkommen til dåp!

Velkommen til dåp!

Praktisk informasjon om dåpsregistrering og dåpssamtale

 

Dåpen er et stort øyeblikk både for den som blir døpt, familien og fadderne. 
Alle er velkommen til å ta kontakt via vår nettside eller med kirkekontoret for bestilling av dåp. 
 
Bestilling av dåp
Send mottatt skjema ”Forespørsel om navnevalg” i snarlig retur til Folkeregisteret. Barnets fulle fødselsnummer (11 sifre) fremgår allerede av dette skjemaet. Dere mottar fødselsattest på barnet i retur. 
 
Benytt vår elektroniske påmeldingsskjema for bestilling av dåp, eller ta kontakt med kirkekontoret. På nettsiden kan du se hvilke kirker og datoer du kan velge mellom.
Når er dåpsdato er fulltegnet, vil den ikke lenger vises.
Etter påmelding vil du få opp en automatisk bekreftelse på reservasjonen.
 
Ved dåp utenbygds, gjøres  først avtale med ønsket kirke. Dåpssamtalen foretas av  sognepresten i deres bostedssogn.  Fødselsattest og fadderliste sendes i god tid til Sørum kirkekontor. Før også på  tid og sted for dåpen. 
Faddere 
Barnet skal ha minst to faddere og de må ha fylt 15 år. Minst to av fadderne må være tilstede ved dåpshandlingen. Som faddere kan det bare velges personer som er medlemmer i Den norske kirke, eller andre kristne trossamfunn som godkjenner barnedåpen. Foreldrene kan ikke være faddere. 
 
Dåpssamtale eller dåpssamling 
I forkant av dåpen tar kirkekontoret kontakt for å invitere til samtale. 
 
Velkommen til oss!
 


Del denne artikkel på e-post