Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Samtaletilbud

Samtaletilbud

Her kan du lese mer om de ulike samtaletilbudene vi har, så som individuelle samtaler, sorggrupper og kurs innen livs-mestring. Loga tre.pdf

Velkommen til å ta kontakt!


Del denne artikkel på e-post