Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Priser og avgifter - Kirkegårdene

Priser og avgifter - Kirkegårdene

Fra 1. januar 2019 gjelder nye priser på festeavgift og andre tjenester knyttet til kirkegårdene.

Også leieprisene for utleie av kirkene er endret.

Se de nye prisene her:

Avgifter og salg av tjenester - kirkegårdene

Leiepriser for utleie av kirkene 

Leiepriser for utleie ved vigsler i kirkene


Del denne artikkel på e-post