Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Diakoniutvalget for Blaker, Frogner og Sørum menigheter

Diakoniutvalget for Blaker, Frogner og Sørum menigheter

Medlemmer for diakoniutvalget Blaker: Bente E Bjørnstad Ryen og Kari Nesheim

Medlemmer for diakoniutvalget Frogner: Brit-Elin Nordbø Wilberg og Robert Linnerud

Medlemmer for diakoniutvalget Sørum: Guttorm Søbye, Karia Anne Hove Sørli og Hilde Slettholen Østby

Øvrige medlemmer er Knut Erik Amundsen med fokus på barn og ungdom, Kåre Sveistrup med fokus på eldre og Marie Strandklev Grimstad Diakon

 

Dersom du har spørsmål eller tips og ideer er du velkommen å ta kontakt. 


Del denne artikkel på e-post