Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Til deg som sørger

Til deg som sørger

Vil du vite mer om hva en sorggruppe er, eller melde deg på en gruppe? Eller vil du snakke med noen?

Ta kontakt med noen av oss på kirkekontoret på telefon 63 86 79 50 eller på epost;

Diakon Marie S Grimstad, marie.grimstad@sorumkirke.no

Sogneprest i Frogner Maylén Nupen, maylen.nupen@sorumkirke.no

Sogneprest i Blaker Gro Golimo Simonsen, gro.golimo.simonsen@sorumkirke.no

Sogneprest i Sørum Gunnar Sem Kristiansen, gunnar.sem.kristiansen@sorumkirke.no

Menighetspedagog Fredrik Tanke Arstad, fredrik.tanke.arstad@sorumkirke.no

 

Den ideelle gruppestørrelsen er 6-8 personer. Vi holder kontakten og når vi er tilstrekkelig mange starter vi opp.

Dersom du ønsker en samtale avtaler vi det.


Del denne artikkel på e-post