Stefanusalliansen er en misjons- og menneskerettighetsorganisasjon med særlig fokus på trosfrihet som en grunnleggende menneskerettighet. Under mottoet “Sammen for de forfulgte” arbeider Stefanusalliansen for å formilde støtte, omsorg og praktisk hjelp til mennesker og kirker verden over som forfølges eller undertrykkes på grunn av sin kristne tro.
 
Stefanusalliansen ble startet i 1967 under navnet Misjon bak Jernteppet Misjon bak Jernteppet og fikk senere navnet Norsk Misjon i østNorsk Misjon i Øst. 1. januar 2012 ble navnet endret til StefanusalliansenStefanusalliansen.
 
Kristne lider på grunn av diskriminering og forfølgelse mange steder. Aggressive islamistiske grupperinger øker i flere områder. Forholdene i de tidligere sovjetstatene er heller ikke enkle; flere av dem har innført restriktive religionslover hvor alle religiøse minoriteter diskrimineres. Og i land som India, Sri Lanka og Tyrkia knyttes nasjonalisme til én bestemt religion – noe som går hardt ut over kristne og andre religiøse minoritetsgrupper. Stefanusalliansens hovedsikte er å arbeide for forfulgte og undertrykte ved å tjene som de forfulgtes røst i det norske samfunn såvel som internasjonalt – samt være en kanal for norsk innsats for forfulgte under mottoet «Sammen for de forfulgte». Stefanusalliansen prioriterer arbeid for:
  • mennesker som er forfulgt fordi retten til trosfrihet er krenket eller satt ut av kraft.
  • hjelp og støtte til kirker, grupper, familier og enkeltpersoner som har behov for hjelp i konkrete livssituasjoner.
Et at Stefanusalliansens misjonsprosjekt er Stefanusbarna. I Egypt har Stefanusalliansen to partnere som Frogner menighet støtter gjennom sitt misjonsprosjekt: Mamma Maggie & Stefanusbarna
 
Mamma Maggie & Stefanusbarna
Mamma Maggie leder stiftelsen Stefanusbarna, som driver et omfattende arbeid blant koptiske kristne på «søppelfjellet» i Kairo. Det handler om å gi barn og unge hjelp og støtte til å klare seg i fremtiden, og barnehagene står sentralt i arbeidet. Med seg har Mamma Maggie over tusen hengivne og oppofrende medarbeidere, hvorav mange en gang selv har fått hjelp gjennom Stefanusbarna. Du kan lese mer om dette prosjektet her:
 
Anastasia & biskop Thomas
Anastasia & biskop ThomasBiskop Thomas er koptisk-ortodoks biskop i Øvre Egypt og en uredd talsmann for sosial rettferdighet og religiøs frihet. Biskopen har grunnlagt et stort retreatsenter, Anafora Farm, og her ligger også Anastasia - et kurssenter hvor ubemidlet, koptisk ungdom får yrkesrettet trening og grunnleggende hjelp. Du kan lese mer om dette prosjektet her: