Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Redusert åpningstid i sommer

Redusert åpningstid i sommer

Redusert åpningtid på vårt kirkekontor i sommer

Vi har åpent fra kl 09.00-12.00 på vårt kirkekontor i Sørum. Begravelsesbyråene bes ta kontakt på vårt tidligere  oppgitte telefon nummer.


Del denne artikkel på e-post