Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Priser ved utleie

Priser ved utleie

Leiepriser ved vigsler og utleie av kirkene.

Leiepriser for utleie av kirkene.

Leiepriser for utleie ved vigsler i kirkene.


Del denne artikkel på e-post