Sørum kirkelige fellesråd > Artikler > Nyheter

Vi trenger frivillig innsats for å beholde Menighetsbladet!

Vi trenger frivillig innsats for å beholde Menighetsbladet!

Menighetsbladet går med ganske stort økonomisk underskudd. For å kunne fortsette å gi ut bladet må vi slutte å sende det ut med posten.

Vi trenger derfor frivillige til å dele ut Menighetsbladet i postkassene. Kunne du tenke deg å gå en kveldstur i nabolaget med menighetsblader 4 ganger i året?

Første gang er i slutten av august. Vi trenger folk innenfor Sørum skolekrets og Sørumsand skolekrets.

Registrer deg hos Kari Anne Hove Sørli, karihove@hotmail.com eller 97710074

For Haugtun og Fjuk skolekrets, meld fra om hvilket område du ønsker til Oddrun Bjørnås, oddrun67@gmail.com

For Frogner og Vesterskaun kontakt Randi Ulvestad, 91879433

 


Del denne artikkel på e-post