Sørum kirkelige fellesråd > Diakoni

Diakoni

Nesten all virksomhet i kirken har diakonale dimensjoner fordi diakonien berører livet, fra vugge til grav.
Ved sorg eller andre tap i våre liv, trenger vi både trøst og omsorg. Hvis du ønsker å snakke med noen, er du velkommen til å ta kontakt med prest eller diakon på vårt kontor. Vi har taushetsplikt.

Trenger du noen å snakke med?
Enten vi har det bra, dårlig eller noe midt i mellom, kan det være fint å snakke med noen. Familie... Venner...
Noen ganger kan det også være fint å snakke med en som har taushetsplikt og som vi ikke treffer hver dag. 

Det er viktig å ta seg tid til å kjenne etter hva som rører seg i livet vårt: Hva er jeg opptatt av for tida? Hva er det jeg bruker tid og krefter på? Hva gjør meg glad? Hva tapper meg for livsglede? Hva er meningen med livet? Hva skal jeg med troen?

Det er unødvendig å gå gjennom livet uten å ha fått snakket med noen om hva som opptar oss, og om hvordan vi egentlig har det. Prestene og diakonen i Sørum ønsker å være tilgjengelige for slike samtaler. 

Kontakt oss på epost eller telefon, så kan vi avtale en samtale.

Vår Diakon:
Marie S. Grimstad
 63 86 79 61 / 63 82 66 42
Tid for samtale/avtale samtale: Hver onsdag kl.10.00-12.00 på tlf. 63 86 79 61

Sokneprest i Blaker
Gro Golimo Simonsen
 63 86 79 56

Fungerende sokneprest i Frogner
Tor Tvedt
 63 86 79 59

Sokneprest i Sørum
Gunnar Sem Kristiansen
 63 86 79 58

Hva er diakoni?
Diakoni blir i Den norske kirke definert som kirkens omsorgstjeneste, og defineres gjennom fire bærebjelker i følge plan for diakoni Den Norske Kirke 2008:
nestekjærlighet
inkluderende fellesskap
kamp for rettferdighet
vern om skaperverket
 
Hva kan den diakonale tjeneste hjelpe med?
Sorg ved dødsfall
Der er noen dødsfall som er vanskeligere å bære enn andre. Noen ganger er den enkeltes nettverk nok, andre ganger trenger vi andre innspill, i fellesskap, eller en og en. Som menighet ønsker vi å snakke sant om livet. For deg som har sorg etter dødsfall er der tilbud om sørgegrupper og samtalegrupper i vårt nærområde. Vi samarbeider med andre menigheter i nabokommunene og med Sorgstøttesenter på Universitetssykehuset A-hus. Der er andre typer sorger enn dødsfall vi også trenger hjelp til å takle. Det kan være tap av helse, arbeid eller samlivsbrudd.

Samlivsbrudd
Det er ikke alltid så enkelt å leve sammen. Noen ganger blir valget å skille lag. På tross av at noe er «vanlig», er ikke tapene og sorgen etter et samlivsbrudd enkelt å bære alene. Gjennom vårt barn- og ungdomsarbeid kommer vi i kontakt med, og prøver å være til stede for de barn/unge som trenger å snakke om sine erfaringer om  samlivsbrudd. Dersom du som voksen ønsker å snakke med oss om dette, er vi her for deg også. Vi viser også til Kirkens Familievernkontor i Lillestrøm.

Sykdom og uførhet
Når sykdom og uførhet rammer oss, kan vi oppleve å bli satt til side. Det kan gjøre ondt, og er vi hjemme når andre er på jobb kan livet bli ensomt. Vi kan trenge et sted å gå til, få en ny tilhørighet, et nytt møtested. I dag har vi flere gode tilbud på dagtid. For de litt eldre, arrangerer f eks menighetspleien hyggetreff, holder andaktsstunder på våre sykehjem og institusjoner. For de i litt spredt alder driver kommunen kreativt verksted. Etter hvert ønsker vi å kunne tilby et møtested for dere som er hjemme når andre er på jobb.

Erfaring av vold og/eller seksuelle overgrep
Dessverre skjer det at barn og unge utsettes for vold eller seksuelle overgrep. Både gjennom kursing og vårt arbeid med barn- og unge, har vi lært mer om hvordan vi kan støtte dem som har erfaring av vold og/eller overgrep. Vi lærer også stadig mer om hvordan vi kan arbeide for å hindre ledere med pedofil tilbøyelighet å bli ledere i våre virksomheter. Til dem som sliter med erfaringer av vold og/eller overgrep, eller selv er overgriper, ønsker vi å være tilstede dersom behovet for å snakke med noen er der. Vi samarbeider med Kirkens ressurssenter mot vold og seksuelle overgrep.

Les mer i disse brosjyrene (PDF):
- Hva diakonien kan hjelpe med
- Lokal plan