Sørum kirkelige fellesråd > Gravferd

Grav, kirkegård og gravferd

Priser og avgifter - Kirkegårdene

Fra 1. januar 2019 gjelder nye priser på festeavgift og andre tjenester knyttet...   Les mer...

Begravelse

Det er vondt å miste noen man er glad i. Når noen dør er det mange tanker og fø...   Les mer...

Gravstell

Gravstell Blaker, Frogner og Sørum kirkegårder     Les mer...

Feste av grav og festeavgift

Har du fått brev om feste av grav?     Les mer...

Vedtekter for gravplassene i Sørum kommune

Vedtektene er gitt i medhold av lov av 7.juni 1996 nr. 32 om gravplasser, kremas...   Les mer...

Regler og rutiner for gravlegging på kirkegårdene i Sørum

Lov om kirkegårder, kremasjon og gravferd (gravferdsloven), med forskrifter, r...   Les mer...

Blomsterfondet ved Sørum kirke

Har du sett det flotte blomsterbedet rundt bauten og det vaiende flagget, nå...   Les mer...

Til deg som sørger

Å sørge er det middel vi mennesker har fått for å bearbeide våre tap.    Les mer...