Gudstjeneste

Vi har gudstjeneste i våre kirker hver søndag ........