Sørum kirkelige fellesråd > Gudstjenester

Gudstjeneste

Vi har gudstjeneste i våre kirker hver søndag ........