Sørum kirkelige fellesråd > Menighetsblad

Menighetsbladet

Menighetsbladet utkommer med 5 nummer i året, og distribueres til alle husstander i Sørum kommune. Bladet holder høy kvalitet både i utforming og innhold, og ble i en kåring noen år tilbake rangert som nummer 16 av mer enn tusen menighetsblader.
 
Redaksjonen ønsker alltid tips og stoff om aktuelle saker og arrangementer. Og vil gjerne ha flere faste frivillige medarbeidere, særlig fra Blaker og Frogner.
 
Vi vil også gjerne takke alle våre faste og velvillige annonsører! Deres støtte betyr mye for vårt arbeid.
 
Hvis du ikke får Menighetsbladet i postkassen, meld fra til kirkekontoret.
 
Utgiver: Sørum Kirkelig fellesråd, postboks 25, 1921 Sørumsand
 
Forretningsfører og ansvarlig redaktør: 
Kirkeverge Håvard Haug
tel. 63 86 79 53 / 97 13 78 81
haavard.haug@sorumkirke.no

Redaksjon: 
Anne Søbye (redaktør)
tel. 47 80 56 11
annesoby@online.no

Heidi Schmidt
 


Gro Golimo Simonsen
  
Adresse: Sørum kirkekontor, Linjegården, Boks 25, 1921 Sørumsand
Gironr: 1624.07.07253
Grafisk utforming: Helga Ligaard, z-up@ligaard.no
Trykk: 07 Gruppen AS
Annonsepriser: Kr. 1700,- for den minste annonsen (en spalte). Kr. 3200,- for den største (to spalter).
Opplag: 6100

Utgivelsesdatoer 2016

 Nr.1/16 - Utgivelsesdato: 28. januarFrist for innlevering av stoff: 18. desember
 
 Nr.2/16 - Utgivelsesdato: 11. marsFrist for innlevering av stoff: 5. februar
 
 Nr.3/16 - Utgivelsesdato: 19. maiFrist for innlevering av stoff: 15. april
 
 Nr.4/16 - Utgivelsesdato: 8. september. Frist for innlevering av stoff: 15. juni
 
 Nr.5/16 - Utgivelsesdato: 24. november. Frist for innlevering av stoff: 20. oktober

menighetsbladet - utgaver 2019

Nr. 2 - 2019
Les mer...
Nr. 1 - 2019
Les mer...

menighetsbladet - utgaver 2018

Nr. 4 - 2018
Les mer...
Nr. 3 - 2018
Les mer...
Nr. 2 - 2018
Les mer...
Nr. 1 - 2018
Les mer...

menighetsbladet - utgaver 2017

Nr. 1 - 2017
Les mer...
Nr. 2 -2017
Les mer...
Nr. 3 - 2017
Les mer...
Nr. 4 - 2017
Les mer...
Nr. 5 - 2017
Les mer...

MENIGHETSBLADET - UTGAVER 2016

Nr. 1 - 2016
Les mer...
Nr. 2 - 2016
Les mer...
Nr.3 - 2016
Les mer...
nr. 4 - 2016
Les mer...
nr. 5 - 2016
Les mer...

Menighetsbladet - utgaver 2015

Nr. 5 - 2015
Les mer...
Nr. 4 - 2015
Les mer...
Nr. 3 - 2015
Les mer...
Nr 2 - 2015
Les mer...
Nr 1 - 2015
Les mer...

Menighetsbladet - utgaver 2014

Nr 1 - 2014
Les mer...
Nr 2 - 2014
Les mer...
Nr 3 - 2014
Les mer...
Nr 4 - 2014
Les mer...
Nr 5 - 2014
Les mer...

Menighetsbladet - utgaver 2013

Nr 5 - 2013
Les mer...
Nr 4 - 2013
Les mer...
Nr 3 - 2013
Les mer...
Nr 2 - 2013
Les mer...
Nr 1 - 2013
Les mer...

Menighetsbladet - utgaver 2012

Nr 5 - 2012
Les mer...
Nr 4 - 2012
Les mer...
Nr 3 - 2012
Les mer...
Nr 2 - 2012
Les mer...
Nr 1 - 2012
Les mer...