Sørum kirkelige fellesråd > Organisasjoner og lag

Om oss

Normisjon

Kontaktpersoner

Sørumsand:                     

Anne Søbye              

Tlf: 47805611

E-post: annesoby@online.no

Frogner:

Torleiv Løken

Tlf: 63 82 07 28

Kontaktpersoner på Sørumsand Misjonshus

SFM: Sørumsand Frie Misjonsforening er eier av Sørumsand Misjonshus. Leder: Harald Stokstad, 482 65 407, e-post: harald.stokstad@online.no

NMS: Misjonsringen: Bjørg Fagermoen, 936 48 019

Normisjon: Anne Søbye, 478 05 611

NLM: (Norsk Luthersk Misjonssamband): Tore N. Forset, 63 82 63 59 

Menighetspleiens hyggetreff: Kåre Sveistrup 404 13 768

Joyful Noise (Kor for voksne): Eivind Johnsbråten 909 89 838

Sørum Interkulturelle Bibelcafé: Gudrun Ringstad, 67 41 26 08 / 478 90 052, bibelkafe@online.no

Aktivitetsgrupper Temamøter, midddagsinspirasjon mm.: Inger Hagen 901 50 245, Grete Nordli 907 35 939

Utleie: Åse Fagermoen Dannemark, booking via e-post: ase.dannemark@gmail.com

 

Oppdatert informasjon på

www.sorumsandmisjonshus.no 

Kontakpersoner på Frogner Misjonssenter

Utleie: Øyvind Berger, 63 82 00 58.

Hyggetreff: Martha Bechensteen, 63 82 00 08 

Normisjon: Torleiv Løken, 63 82 07 28.

Misjonssambandet: Aud Grethe Sæther, 996 15 033 

 

Oppdatert informasjon på

www.frognermisjonssenter.com 

Søndagsskole

For barn 2-12 år og foreldre/foresatte til de yngste. Undervisning, sang og lek

Sørumsand Misjonshus: Hver Søndag det ikke er familiegudstjeneste. Solvår Nordbakken, 934 02 161, solvar@nordbakken.no

Frogner Misjonssenter: Se program på www.frognermisjonssenter.com. Igjerd Bardøl Aase, 416 72 982, ingbarbol@gmail.com

Blaker kirke: Else Marie Sagen Ottershagen, 416 57 637, eott1@sorum.kommune.no 

Sørumsand Barnegospel

5-10 år, sang, annenhver torsdag på Sørumsand Misjonshus.

Kontaktpersoner:

Sara Rinden : sara@rinden.no, 45468894

Solvår Norbakken: solvar@norbakken.no, 93402161

Sørum Soul Children

Et kor for tweens fra 10-16 år. Låter med trøkk og mye kul koreografi.

Vi har plass til mange flere. Vi Øver hver torsdag kl. 18.30-19.45.

Kontaktpersoner:

Mona Apeland, 913 41 706, mona.f.apeland@gmail.com

Aksel Norbakken, 975 81 043, aksel@nordbakken.no

Sørumsand KFUK-KFUM-speidere

Oppdagere (2.-3.kl), Stifinnere (4.-5.kl), Vandrere (6.-10.kl)

Annen hver onsdag på Sørumsand Misjonshus. 

Rover/Rangere (16-25 år), ta kontakt om tid og sted.

Kontaktpersoner: 

Anne Kristin Walstad, 414 53 740, sorumsandkmspeider@gmail.com

Frogner KFUK-KFUM-speidere

3. og 4. klasse. Annenhver tirsdag kl.17.30 Ved lavvoen ved Frogner Misjonssenter.

Kontaktperson:

Elizabeth B. Bardøl, 970 99 069, frognerkmspeider@gmail.com

Frogner ungdomsforening FUF

Fra 13 år og oppover. Ungdomsmøte og café annen hver fredag på Frogner misjonssenter.

Kontaktperson: 

Øystein Ulvestad, 450 39 202, ulvis@live.no

Ride on gospel

Ride On Gospel er et gospelkor for voksne som øver på prosjektbasis. Vi har 2-3 prosjekter i året.

 

Kontaktperson:

Hanne M Lie, 92265486, hannl2@online.no