Sørum kirkelige fellesråd > Påmeldinger > Vigselsforespørsel

Vigsel

Informasjon

Forespørsler om vigsel kan tas i bruk for vigsler etter 1. januar 2019